aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego

Spis treści


Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego trwa 120 minut.

Arkusz

W arkuszu egzaminacyjnym znajdą się zarówno zadania zamknięte, jak i otwarte. Zadania zamknięte to takie, w których uczeń wybiera odpowiedź spośród podanych. Wśród zadań zamkniętych znajdą się m.in. zadania wyboru wielokrotnego, zadania typu prawda-fałsz oraz zadania na dobieranie.

Zadania otwarte to takie, w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź.

Podczas egzaminu zdający otrzyma arkusz egzaminacyjny, który będzie się składał z dwóch części.

Pierwsza część będzie zawierać zadania zorganizowane wokół dwóch tekstów zamieszczonych w arkuszu:

  1. tekstu literackiego (poezji, epiki albo dramatu) oraz

  2. tekstu nieliterackiego (naukowego, popularnonaukowego albo publicystycznego).

Łącznie oba teksty będą liczyły nie więcej niż 1000 słów.

Większość zadań w tej części arkusza będzie się odnosić bezpośrednio do ww. tekstów. Wśród zadań w tej części arkusza mogą pojawić się również:

  • zadania zawierające fragmenty innych tekstów literackich i nieliterackich, teksty ikoniczne (np. plakat, reprodukcję obrazu), przysłowia, powiedzenia, frazeologizmy itp. ORAZ/LUB

  • zadania samodzielne, nieodnoszące się do tekstów wymienionych w pkt a) lub b).

W drugiej części arkusza znajdą się propozycje dwóch tematów wypracowań, z których uczeń będzie wybierał jeden i pisał tekst nie krótszy niż 200 słów. Uczeń będzie dokonywał wyboru spośród:

  1. tematu o charakterze twórczym (np. opowiadanie twórcze) oraz

  2. tematu o charakterze argumentacyjnym (np. rozprawka, artykuł, przemówienie).

Każdy temat będzie wymagał odwołania się do obowiązkowej lektury szkolnej ORAZ/LUB do utworu bądź utworów samodzielnie wybranych przez ucznia


Rodzaj zadań

Liczba zadań

Łączna liczba punktów

Udział w wyniku sumarycznym

Zamknięte

12-17

12-17

ok. 30%

Otwarte

5-9
(w tym wypracowanie)

28-36

ok. 70%

Razem

17-26

40-53

100%


Lektury obowiązkowe

W latach 2019-2021 na egzaminie będą pojawiały się pytania dotyczące lektur obowiązkowych tylko dla klasy VII i VIII, tj.:

Charles Dickens, Opowieść wigilijna

Aleksander Fredro, Zemsta

Jan Kochanowski, wybór fraszek, pieśni i trenów, w tym treny I, V, VII, VIII

Aleksander Kamiński, Kamienie na szaniec Ignacy Krasicki, Żona modna

Adam Mickiewicz, Reduta Ordona, Śmierć Pułkownika, Świtezianka, II część Dziadów, wybrany utwór z cyklu Sonety krymskie, Pan Tadeusz (całość)

Antoine de Saint-Exupery, Mały Książę Henryk Sienkiewicz, Quo vadis, Latarnik

Juliusz Słowacki, Balladyna

Stefan Żeromski, Syzyfowe prace

Sławomir Mrożek, Artysta

Melchior Wańkowicz, Ziele na kraterze (fragmenty), Tędy i owędy (wybrany reportaż)

Lektury od roku 2022 

na egzaminie będą pojawiały się pytania dotyczące lektur obowiązkowych dla klas IV-VIII, czyli - poza lekturami wymienionymi powyżej - również:

Jan Brzechwa, Akademia Pana Kleksa

Janusz Christa, Kajko i Kokosz. Szkoła latania (komiks)

Rene Goscinny, Jean-Jacques Sempe, Mikołajek (wybór opowiadań)

Rafał Kosik, Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi Ignacy Krasicki, wybrane bajki

Clive Staples Lewis, Opowieści z Narnii. Lew, czarownica i stara szafa

Adam Mickiewicz, Powrót taty, Pani Twardowska, Pan Tadeusz (fragmenty, w tym: opisy, zwyczaje i obyczaje, polowanie i koncert Wojskiego)

Ferenc Molnar, Chłopcy z Placu Broni

Bolesław Prus, Katarynka

Juliusz Słowacki, Wpamiętniku Zofii Bobrówny

John Ronald Reuel Tolkien, Hobbit, czyli tam i z powrotem

Henryk Sienkiewicz, W pustyni i w puszczy

Józef Wybicki, Mazurek Dąbrowskiego

Wybrane mity greckie, w tym mit o powstaniu świata oraz mity o: Prometeuszu, Syzyfie, Demeter i Korze, Dedalu i Ikarze, Heraklesie, Tezeuszu i Ariadnie, Orfeuszu i Eurydyce Biblia: stworzenie świata i człowieka oraz wybrane przypowieści ewangeliczne, w tym o siewcy, o talentach, o pannach roztropnych, o miłosiernym Samarytaninie Wybrane podania i legendy polskie, w tym o Lechu, o Piaście, o Kraku i o Wandzie Wybrane baśnie polskie i europejskie, w tym: Charles Perrault, Kopciuszek, Aleksander Puszkin, Bajka o rybaku i rybce.

Poezja

W arkuszu (od 2019 r.) mogą się również pojawić zadania oparte na tekstach poetyckich - zarówno autorów wskazanych w podstawie programowej, jak i innych. Zadania te nie będą sprawdzały znajomości treści konkretnego utworu poetyckiego, ale sprawdzą umiejętność analizy i interpretacji tego typu tekstów.

Zasady oceniania

Zadania zamknięte i zadania otwarte z luką

Zadanie zamknięte i zadanie otwarte z luką są oceniane zgodnie z jednym z następujących schematów:

1 pkt - odpowiedź poprawna.
0 pkt - odpowiedź niepełna lub odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi.

2 pkt - odpowiedź całkowicie poprawna.
1 pkt - odpowiedź częściowo poprawna lub odpowiedź niepełna.
0 pkt - odpowiedź niepoprawna lub brak odpowiedzi.

Zadania otwarte krótkiej odpowiedzi

Za rozwiązanie zadania otwartego krótkiej odpowiedzi będzie można otrzymać od 0 do 4 punktów. W tych zadaniach nie będzie oceniana poprawność językowa, ortograficzna i interpunkcyjna, chyba że w poleceniu zostanie określone inaczej. Schemat oceniania będzie opracowywany do każdego zadania odrębnie.

Zadanie otwarte rozszerzonej odpowiedzi - wypracowanie

Za napisanie wypracowania będzie można otrzymać maksymalnie 20 punktów.

źródło: CKE
Polityka Prywatności